KAPELPOST maart 2017

De kapelpost is hier te downloaden

De misintenties van  19 maart t/m 26 maart zijn hier te downloaden

VINDT LIEFDE VREUGDE IN WAARHEID?

In de Vastentijd staat de liefde centraal. Maar dit thema roept vragen op.

Wat is die waarheid dan? Een vraag waarmee de Mistral Tekstgroep worstelde, toen de nieuwe viering werd voorbereid. En deze viering is op zondag 19 maart en natuurlijk zingt Mistral ook.

Bent u ook nieuwsgierig? U bent van harte welkom!

DE LIEFDE VERGAAT NIMMER

Op de 5e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 2 april, is er een Woord-, gebed- en communieviering.

Tijdens deze viering gaan we ons bezinnen op het thema 'De liefde vergaat nimmer'.

Dit lezen wij in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe.

De viering begint om 10 uur met muzikale ondersteuning van cantor John Hilhorst. U bent allen van harte welkom.

AANKONDIGING PRESENTATIE KRUISWEG 

Op de website van Bidden Onderweg staat een hele mooie inspirerende Kruisweg. Hij is gemaakt door de Jezuïeten uit de Lage Landen.

Het is een powerpoint presentatie met ingesproken teksten en muziek.

Het geheel duurt 55 minuten, maar we plannen wat meer tijd om even na te praten bij een kopje koffie.

Het is een prachtig meditatief gebeuren.

Iedereen wordt uitgenodigd om dat samen te beleven op dinsdagochtend 28 maart van 10 tot 12 uur in de tuinkamer.

het zou heel fijn zijn als u zich wil aanmelden bij het kapelteam of bij ondergetekende zodat we weten hoeveel koffie we moeten zetten.

Christien vd Ven 0413-265770

PAASVASTEN

Vasten als voorbereiding op Pasen werd vroeg in de tweede eeuw gangbaar. Aanvankelijk vastten christenen de drie dagen vóór Pasen, later werd dat uitgebreid naar de hele Goede Week. Pas op het einde van de derde eeuw kwamen de veertig dagen voor Pasen in zwang als een doorlopende tijd van vasten en boete. Gedurende de drie laatste dagen van de Veertigdagentijd onthield men zich volledig van voedsel.

Vastenactie 2017:

DAK DICHT IN LUSULI

In het arme, bergachtige gebied bij Butembo (Congo), werd in 2009 in Lusuli door de kruisheren een middelbare school geopend. De school is inmiddels gegroeid en er zijn klaslokalen bijgebouwd om 720 leerlingen te kunnen opvangen. Zo kunnen de meisjes en jongens twee opleidingen volgen: handel/informatica en bedrijfskunde/landbouw.

 

Er is echter één probleem: de muren staan er, maar bij deze nieuwe lokalen ontbreekt het dak!

Door de slechte sociaal-economische situatie van de regio en de overheid is er geen geld voor een golfplaten dak. Als het daar regent (en dat gebeurt vaak), moeten de leerlingen naar huis worden gestuurd. En die regenbuitjes daar zijn niet mals! Als wij nu voor de golfplaten zorgen, kunnen de ouders en leerlingen het dak dicht maken! Doet u mee? De eerste inzameling is op zondag 19 maart (Mistralviering) en de tweede tijdens de Paasvieringen. Van harte bij u aanbevolen!

BIJEENKOMST over CATHARINA VISSER

Op zaterdagmiddag 11 maart is er hier in de kapel een bijeenkomst rond het gedachtegoed van Catharina Visser.

Zij was een dichter/schrijfster met een bijzondere pen, wat jammer genoeg onderbelicht is gebleven.

Zij schreef met grote geestkracht over de dingen die ons dagelijks bezighouden. In de vorige KapelPost kon u er al uitgebreid over lezen.

Aanvang van de bijeenkomst is 13.30 uur en de toegang is € 7,50.

U bent van harte welkom, maar wilt u zich vantevoren opgeven i.v.m. de organisatie?

REACTIE uit BANDUNG

De Adventsactie 2016 was bestemd voor het medisch centrum van kruisheer Fons Bogaartz, Bandung (Indonesië). Hier worden mensen uit de sloppenwijken geholpen tegen een zéér geringe vergoeding.

Hier een reactie van Fons Bogaartz:

“Hierbij wil ik de bezoekers  van de kapel te bedanken voor hun gulle gift van 2.150 euro. Het gezondheidscentrum kan met dat bedrag weer opgelucht ademhalen in de eerste drie maanden van dit jaar. U weet zelf wel hoe duur tegenwoordig de medicijnen zijn. Hier is het personeel relatief goedkoop, en zeker in dat gezondheidscentrum. Zo'n 12 dokters werken er gratis en krijgen slechts transportvergoeding. We helpen elke dag een 80 tot 110 arme patiënten. En dat gebeurt nu al zo'n 15 jaar.
Hartelijke dank aan de gulle gevers van die bijdrage. Ik wil dit project voor de armen graag bij u aanbevelen voor een eventuele volgende gelegenheid.  Het is een goed bestede bijdrage van uw solidariteit met zieke mensen hier in de kampungs van Bandung. Nogmaals hartelijk bedankt.

Vriendelijke groeten, Fons Bogaartz osc“

CONCERTEN in de KRUISHERENKAPEL

In maart zijn er twee concerten in de Kruisherenkapel:

Op zondag 12 maart een concert van het duo Jørgensen en de Leuw op theremin en harp. De harp is natuurlijk heel bekend, maar de theremin veel minder. Het heeft de klank van een viool. Een heel bijzonder en aangenaam concert, zeker de moeite waard.

Aanvang: 13.30 uur. Kosten:  € 12,50.

Op zondag 19 maart geeft de Volkelse MarieChristien Verstraten een concert onder de titel “Uniek”.

Aanvang: 14.30. Kosten € 7,50.

Meer informatie: www.kruisherenkapel.nl

KAPELPOST

 

KapelPost is ook hierboven te downloaden.

De volgende KAPELPOST (Paasnr)  verschijnt zondag 2 april. Kopij kan tot UITERLIJK 25 maart worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com.