KAPELPOST februari 2018

Tijdens de viering van de dag van de nieuwjaarsbijeenkomst heeft voorzitter Henk Trimbach een toespraak gehouden. Deze kunt u hier  downloaden. 

U kunt deze kapelpost hier downloaden.

De misintenties kunt u hier downloaden.

PROEVEN AAN HET LEVEN ...

Het is fijn als je als mens ergens naar toe kunt leven. Naar blije gebeurtenissen zoals een feest, vakantie, een nieuwe woning of een andere werkkring. Het regelen en uitzoeken, je voorbereiden op wat komt en dat kunnen delen met anderen. Zo mag je in de aanloop daar naartoe, er al een beetje van proeven. Proeven van de mooie dingen en proeven van de tegenslag die je ongetwijfeld ook tegenkomt. En toch blijven vertrouwen op dat wat je tegemoet komt. Zo willen we ook met elkaar onderweg zijn, naar het feest van Pasen. Het staat symbool voor ons eigen leven. In de weken er naar toe bereiden we ons voor, zoeken we met elkaar naar verdieping en laten we ons inspireren door samen te vieren. De vieringen in de veertigdagentijd staan niet op zich, maar helpen ons te proeven aan het leven, om met Pasen te kunnen ervaren wat ten volle leven is.

Op weg zijn naar Pasen,

is proeven aan het leven.

Doet u mee?

 WINTERWANDELING

Zondag 18 februari a.s. organiseert de werkgroep meditatie en bezinning de winterwandeling in het mooie buitengebied van Uden. De natuurlijke en dan koude winterachtige omgeving is dan nog extra gevuld met de rust van de vroege morgen. Lopend in stilte, in een rustig tempo,  zijn we ruim een uur samen onderweg. Een mooi begin van de dag!? Voor de één leidt het wandelen tot verstilling, de ander geeft het juist energie bij op deze manier met de natuur verbonden te zijn. U zult het merken: de natuur zal zijn werk doen!! U BENT VAN HARTE WELKOM !

 

Verzamelen: vanaf 7.30 uur bij de Kruisherenkapel.

Vertrek: precies 7.45 uur.

Terugkomst: rond 9.30 uur.

Er staat dan een kop koffie/thee voor u klaar in de tuinkamer van het klooster en naar wens kunt u aansluitend deelnemen aan de viering van 10.00 uur in de kapel.

Vervoer: deelnemers verdelen zich over de aanwezige auto’s.

Terrein: we lopen over gemarkeerde wandelpaden maar stevige wandelschoenen worden aanbevolen.

Het weer: de wandeling gaat altijd door.

Kosten: hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

Inschrijving: tot vrijdagavond 16 februari via info@kapelgemeenschap.nl of bij het secretariaat van kapelgemeenschap Ter Linde: Rooijsestraat 27, 5401 AT Uden.

Tel.: 06-40966338

Besluit u op het laatst ook mee te wandelen dan is dat heel prima, wilt u dan wel voor eigen vervoer zorgen?

Kunt u helaas toch niet meegaan, dan hoeft u zich op die vroege morgen niet af te melden. Weet u het al eerder: stuur dan graag een berichtje of belt u even.

 Namens Ter Linde, ontmoetingsplek voor spiritualiteit, de werkgroep meditatie en bezinning.

INFORMATIE-UUR ‘Breken & Delen 2018’

Ook in 2018 biedt de Kapelgemeenschap Ter Linde een viering van Breken en Delen aan. Tijdens die viering breken, delen en eten kinderen voor de eerste keer het levensbrood van Jezus. Aan de viering, die op zondag 17 juni 2018 in de Kruisherenkapel zal plaatsvinden, gaan een vijftal voorbereidings-momenten (van anderhalf uur per keer) voor de deelnemende kinderen vooraf.

Op maandag 19 februari is er om 19.30 uur een informatie-uur voor ouders van kinderen die mogelijk mee willen gaan doen aan voorbereiding en de viering. Voor dat informatie-uur dat gehouden wordt in de tuinkamer (ingang via de kapel) hoeft u zich niet tevoren aan te melden; elke belangstellende is welkom. Voor eventuele vragen vooraf kunt u gebruikmaken van ons e-mailadres: info@kapelgemeenschap.nl of bellen met 06-4096 6338.

Voor alle duidelijkheid: ouders die in november 2017 het informatie-uur bijwoonden hoeven nu, in februari, niet te komen. Dezelfde informatie wordt dan namelijk gegeven. 

VASTENACTIE PROJECT  2018

Dit jaar, 60 jaar geleden, streken de Kruisheren neer in Agats in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea. Nu hoort het bij Indonesië en is het de provincie Papua. In het Nationaal Park Lorentz in die provincie leeft een volk, de Asmat. Het zijn zo’n 70.000 mensen. Het Asmat-volk leeft nog steeds als traditionele jagers en verzamelaars. Ze staan bekend om hun verfijnde houtsnijwerk en om het koppensnellen tot in de jaren ’60.

Eigenlijk is de Asmat nog steeds een ‘onderontwikkeld en primitief’ volk in achtergebleven gebied. Maar ze zijn wel ontdekt door de ‘ontwikkelde’ wereld, die handel ziet in deze situatie. Voeg daar een corrupte overheid aan toe en de botsing tussen twee culturen is een feit.

 De Kerk lijkt daar niets tegen te kunnen doen. Sinds 1958 hebben de Kruisheren de fakkel van de missionarissen van het H.Hart (MSC) overgenomen. Tegenwoordig wordt het pastoraat uitgevoerd door Indonesische Kruisheren. De Kruisheren zijn bezig om het primitieve leven van de Asmat te veranderen en met succes: de plaatselijke maatschappij heeft weer perspectief dankzij de visie en het harde werken van deze missionarissen. Het gebied is zeer moerassig, waardoor de infrastructuur zeer slecht is. De mensen wonen in paalwoningen. Daarom is in Agats, de grootste plaats in de Asmat-regio,  door de Kruisheren een ontmoetingsplaats gecreëerd:

Koperasi Pastoral.

Door deze coöperatie kunnen de sociaaleconomische problemen worden verkleind. Groot probleem is, dat de mensen nooit geleerd hebben om met geld om te gaan. Als ze iets verdiend hebben, wordt het meteen weer uitgegeven aan onzinnige zaken die de verkopers hen voor houden. De prijzen worden door deze verkopers ook kunstmatig opgedreven. Aan de andere kant worden de producten van de plaatselijke bevolking zeer goedkoop ingekocht en voor woekerprijzen weer verkocht. Kortom, de mensen worden door de commercie uitgebuit en zitten in een vicieuze cirkel.

In de Koperasi Pastoral komt o.a. een ‘winkel’ waar men tegen schappelijke prijzen de eerste levensbehoeften en andere belangrijke zaken kan kopen. Die prijzen liggen gemiddeld de helft lager dan bij de commerciële winkels. Via deze winkel kunnen ze ook hun goederen te koop aan bieden voor een redelijke prijs. Ook wordt hen geleerd om op een verantwoorde manier met geld om te gaan en ook te sparen door het geven van trainingen. De coöperatie van de kruisheren draagt zo bij aan een betere levensstandaard voor  de Asmat-bevolking. Daarnaast kan dan ook het pastoraat veel voor deze mensen betekenen. Dit hele project kost veel geld. Er is veel geld nodig voor de inrichting van de winkel: toiletten, koelcellen, waterreservoir, keuken, keukeninrichting, en ook is boot nodig voor aanvoer van de producten. De bevolking kan dit niet bekostigen, daarom doen Kruisheren een dringend beroep op ons.

Het is een begin om de levensstandaard van deze mensen te verbeteren. Dit heeft veel positieve gevolgen, ook voor het welzijn van deze mensen.

In de Vastentijd is er iedere zondag (vanaf 18 februari) een inzameling en natuurlijk ook na de vieringen in het Paasweekend (1 en 2 april). U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. NL73 ABNA 0625 4828 91 t.n.v. Missieprokuur Kruisheren o.v.v. Uden helpt Asmat. De Missieprokuur is een ANBI-instelling (ANBI-nr 806715236). Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

Van harte bij u aanbevolen!

NIEUWJAARSTOESPRAAK

Tijdens de viering op de dag van de nieuwjaarsbijeenkomst heeft de voorzitter van Stg. Kapelgemeenschap Ter Linde een toespraak gehouden. Daarvan liggen enkele afdrukken achter in de kapel op het folderrek, en ook kunt u deze vinden op de website van www.Kapelgemeenschap.nl. Voorzitter Henk Trimbach sprak daarbij namens het bestuur:

Henk Trimbach (voorzitter t/m juli 2018)

Wim Thus (Penningmeester)

Johan v.d. Leest (secretaris en vanaf juli 2018 voorzitter)

Sylvia Scholten (vanaf juli 2018 secretaris)

Jeanne van Sleeuwen (bestuurslid)

Guus Schlatmann (bestuurslid opbouw)

‘GOD ADEMT MIJ’

Onder deze titel wordt de viering van Woord en Gebed op 4 maart gehouden waarin we ons samen bezinnen over waar we God kunnen vinden.

Door te proeven aan het leven en daarbij onze eigen ervaringen en die van anderen te delen, hopen we te ontdekken wat Pasen voor ons betekent.

Zang samen met cantor John Hilhorst.

Werkgroep Woord en Gebed

VOLTOOID LEVEN !?....

Kapelgemeenschap Ter Linde wil ruimte geven aan datgene wat er leeft in de samenleving.

Zo is er op dit moment een breed maat-schappelijk debat over ‘voltooid leven’. In de politiek buigt men zich over de vraag in hoeverre stervenshulp is toegestaan voor mensen die hun leven voltooid vinden. Een definitief antwoord of besluit is daarop nog niet gekomen. In diverse bijeenkomsten wil de Kapel-gemeenschap dit jaar aandacht schenken aan het vraagstuk over ‘voltooid leven’. De lezingen dragen bij aan verdieping en willen ruimte bieden om met elkaar in gesprek te komen. Op deze manier kan een ieder voor zich zelf ontdekken wat van waarde is in zijn of haar leven.

Als het leven ten einde loopt, gevoeligheden en onomkeerbare beslissingen

Dr. Van Hulsteijn was 30 jaar internist in ziekenhuis Bernhoven, voorzitter van de Werkgroep Kwaliteit van de Europese Federatie van Interne Geneeskunde en bestuurslid van de internationale internisten-vereniging. Op dit moment is hij nog actief in het specialistenonderwijs op Aruba. Hij vertelt vanuit zijn praktijkervaringen, waar hij in een essentiële fase van het leven van een mens mocht meelopen. Daarbij zag dr. Van Hulsteijn zichzelf vooral als bondgenoot en strijdmakker van de patiënt. Een bevlogen man met een inspirerende kijk op het leven! 

Datum:

Locatie:

Tijd:

Toegang:

Zondag 11 maart 2018

Kruisherenkapel

Van 14.00 uur -16.00 uur

€ 10,00 (incl. koffie en thee)

U bent van harte welkom!

 

MANDALA WORKSHOP

De werkgroep Spiritualiteit & Kunst van de Kapelgemeenschap organiseert op maandag 19 maart een workshop Mandalatekenen door mandaladocente Willemien Geurts uit Nistelrode. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de Tuinkamer van de Kruisherenkapel. Deelname kost € 10,00. Het woord ‘Mandala’ stamt uit het Sanskriet en betekent magische cirkel. Het is een cirkel waarin, vanuit het midden, symmetrische figuren getekend worden. Er zijn ook vrije mandala’s die intuïtief getekend worden. De cirkelrand staat voor je begrenzing en het midden staat voor je zelf. Je tekent vanuit je zelf in je eigen vrije ruimte. Je ervaart hoe rustgevend het is om ermee bezig te zijn. Iedereen kan een mandala tekenen, het lukt altijd.

De mandala is bij uitstek geschikt om je gevoelens te ordenen en veiligheid en geborgenheid te ervaren. Er wordt een beroep gedaan op beide hersenhelften, zodat lichaam en geest meer in balans komen. Mandala’s zijn een spiegel van de ziel en kunnen het persoonlijk groeiproces ondersteunen. Ook zijn mandala’s van spirituele betekenis.

In verband met de praktische organisatie is inschrijven noodzakelijk. Dat kan tot 12 maart 2018 via: info@kapelgemeenschap.nl of telefonisch met het secretariaat van de Kapelgemeenschap Ter Linde: 06-4096 6338.

 

VOORAANKONDIGINGEN

 

Om vast in uw agenda te noteren:

 

15 maart Bach-lezing – SamenOpWeg-kerk.

Dat Bach veel heeft betekend voor de ontwikkeling van religieuze muziek staat buiten kijf. Maar welke factoren in zijn leven en werk hierbij een rol speelden, is minder bekend. Bach-kenner Dick Boerefijn belicht deze aspecten met muziek, film en gesproken woord om 20.00 uur in de SOW-kerk.

 

15 maart Concert Karin Bloemen:

georganiseerd door de Stichting Kruisherenkapel in de kapel. Kaarten zijn reeds te koop.

 

In de KapelPost van maart volgt uitgebreidere informatie over deze activiteiten.

 

 

KAPELPOST

 

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 4 maart. Kopij kan tot UITERLIJK 25 februari worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com.