KAPELPOST

December 2016

Deze Kapelpost is hier te downloaden

De misintenties voor de peride van 4 december t/m 11 december is hier  te downloaden

 ADVENT THEMA

De vier zondagen voorafgaand aan Kerstmis, de Advent periode wordt gevierd rondom het thema ‘heb het lef’. (ontleend aan het Hebreeuwse lēbh- in het  jiddisch lew  - dat HART betekent, moed), Vol verwachting op de komst van het kind Jezus, de verlosser, wordt ons gevraagd lef te hebben om ons leven radicaal te richten naar zijn boodschap van liefde met daaruit voortvloeiende solidariteit en vrede.

ADVENTSACTIE VOOR BANDUNG

De parochie Santo Laurentius in Bandung, waar kruisheer Fons Bogaartz pastoor is, is gesitueerd aan een zeer drukke weg. Achter de kerk bevinden zich de kampongs, waar de allerarmsten wonen in schamele “huisjes”. Open riolering, weinig schoon water, open vuilnishopen zijn bronnen van infecties en ziekten. Voeg daar aan toe dat de hygiëne daardoor uitermate slecht is, en er is een groot probleem.

In 1999 werd een stichting ‘Yayasan Peduli Masyarakat’ opgericht die zich zou gaan bezig houden met de armen rond de kerk met twee doelen:

1.    De gezondheidstoestand van de armen verbeteren en medische hulp bieden.

2.    De economische situatie van de armen te helpen verbeteren door scholing

 Het gezondheidscentrum

Ondanks alle problemen is het gelukt om een gezondheidscentrum van de grond te krijgen. Zo’n centrum vraagt om deskundige begeleiding, en die kwam er ook: artsen, tandartsen, acupuncturisten, gynaecologen en verpleeg-kundigen houden dit centrum draaiende op vrijwillige, non-profit basis!

Naast alle nodige zorg, wordt ook veel aandacht besteed een preventie: voorlichtingscursussen over o.a. TBC, tyfus, geboorteregeling, hygiëne, gezonder eten en snoepen, etc.

Langzamerhand is het positieve effect van deze laagdrempelige kliniek zichtbaar in de omgeving, maar er zijn grote financiële zorgen over het voortbestaan: de bezoekers betalen 10.000 ruhpia (= ± € 0,77) per bezoek! Elke dag komen er gemiddeld 100 patiënten. Ze worden behandeld en krijgen zonodig medicijnen. Er gaat veel meer geld uit, dan dat er binnenkomt.

 "Mede door uw giften kunnen we de toegang tot dit centrum laag-drempelig houden. De patienten betalen als vergoeding slechts € 0,75, all-in. Dit heeft tot gevolg dat we elk jaar een groot deficit (tekort,red.) hebben. Gelukkig zijn er steeds weer gulle gevers die het tot nu toe mogelijk maken om de toegang tot het gezondheidscentrum goedkoop te houden. Vandaar dat uw giften bijzonder welkom zijn!

Uit naam van zovele patienten willen wij u van harte danken en Gods zegen vragen over al diegenen die bijgedragen hebben.", aldus kruisheer Fons Bogaartz.

 Inzameling

In het weekend van 10/11 december en tijdens de kerstdagen wordt de inzamelingen gehouden.

Natuurlijk mag u ook geld overmaken op St. Missieprocure NL73 ABNA 0625 4828 91 o.v.v. Adventsactie Bandung. Het is een ANBI-instelling!

Van harte bij u aanbevolen!

 SITUATIE KAPELGEMEENSCHAP NA 1 JANUARI 2017

 In het weekend van 26/27 november kondigde voorzitter Henk Trimbach van de Kapelgemeenschap Ter Linde noodzakelijke veranderingen aan. Hieronder een korte samenvatting van de veranderingen:

 Vanaf 1 januari 2017:

* Met ingang van januari 2017 komen de zaterdagavondvieringen te vervallen en willen wij alle aandacht geven aan de vieringen op zondag.

*   De eerste en de derde zondag van elke maand blijven gebedsvieringen. Op de tweede en de vierde zondag mag u eucharistievieringen blijven verwachten. Op de vijfde zondagen van de maand (er zijn er vijf in 2017) komen er bijzondere vieringen als kindervieringen, Taizévieringen en dergelijke.

*   Het Terlinde gemengd koor, zal vanaf januari nog één in plaats van twee vieringen per maand met gezangen ondersteunen.

*   Koor en Tekstgroep van Mistral blijven een viering per maand verzorgen. Daarvoor is een financiële aanvulling uit eigen middelen van het koor onontbeerlijk.

*   De vijf vieringen op werkdagen om 08.30 uur worden teruggebracht naar twee vieringen op de dinsdag- en de donderdagochtend.

*   Het bestuur heeft besloten in de begroting voor 2017 slechts een beperkt bedrag op te nemen voor de inzet van een professionele kracht. Té weinig om een geschoolde voorganger structureel voor een heel jaar te kunnen betalen.

Het uitgebreide verhaal en argumentatie van het bestuur van de Stichting Kruisherenkapel kunt u hier downloaden.

 KERSTVIERINGEN 2016

 Een kort overzicht van alle kerstvieringen in de Kruisherenkapel:

 

24 december:

17.00

KINDERKERSTVIERING:

Speciaal voor kleine kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s. Het kerstverhaal wordt in eenvoudige bewoordingen verteld en natuurlijk worden kerstliedjes gezongen. De viering duurt ongeveer 3 kwartier.

19.00

Eucharistieviering met Ter Lindekoor o.l.v. Leo Quaijtaal, Willem Jan Hanegraaf, orgel: Nederlandse kerstliedjes, gregoriaanse gezangen en de Sontagsmesse van Güttler.

21.30

Woord&communieviering met Mistral o.l.v. Femke Wesly. Thema van de viering: Mens geworden zal hij mensen méns laten worden. José Kodden gaat voor.

25 december:

10.00

Eucharistieviering met Ter Lindekoor o.l.v. Paula van den Berg, Bart Stultiens, orgel: Nederlandse kerstliedjes en de Sontagsmesse van Güttler.

26 december: Géén viering

 

WERELDVREDEMANIFESTATIE  31 DECEMBER 2016.

De Werkgroep “ Meditatie en Bezinning” van de Kapelgemeenschap Ter Linde van de Kruisherenkapel organiseert dit jaar weer: 

een Wereldvredeswandeling en Wereldvredes-meditatie op 31 december a.s. rond het symbool van de World Peace Flame.

De World Peace Flame is een symbool is van vrede, eenheid en vrijheid.  Het is geloven in de vrijheid van iedereen om waar dan ook en op ieder moment bij te kunnen dragen aan vrede. Ware vrede start met innerlijke vrede bij ieder mens. De duizenden mensen die de World Peace Flame hebben aangestoken en brandend houden, zien de vlam als symbool hiervan.

Ons doel is om mensen te inspireren en te laten ervaren dat ieder individueel mens een belangrijke rol kan spelen in het bereiken van vrede op elk niveau in de samenleving. 

Op 31 december starten de activiteiten om 9.30 uur met een wandeling vanaf de Kruisherenkapel, Lieve Vrouwenplein 44 in Uden. De kapel is open vanaf 9.15 uur.

De wandeling voert u langs vijf geloofsgemeenschappen in Uden.  Hier zal steeds een korte ontvangst zijn rond het thema werelvrede. De werkelijke wandeling van 1 uur wordt zo een wandeling die ruim  2 uur duurt.

Na terugkomst bij de kapel is er een pauze waarin u uw eigen lunchpakket kunt nuttigen, er zal koffie/thee tegen een kleine vergoeding te verkrijgen zijn.

Om 12.15 uur is de ontvangst , om precies 12.45 uur begint de wereldvredesmeditatie, met muziek en zang, die tot ca.14.00 uur duurt. Op diverse plaatsen in Nederland en omringende landen wordt er ook om precies 13.00 uur een meditatiebijeenkomst gehouden waardoor alle  positieve energie gebundeld wordt.  Een mooie manier om het nieuwe jaar te starten.

De activiteiten zijn gratis en afzonderlijk te bezoeken. Aanmelden is niet nodig.

Méér informatie kun u hier downloaden

 

SCHRIJFMARATHON AMNESTY INTERNATIONAL

 Op zaterdag 10 december, dag van de Rechten van de mens, vindt in de Bibliotheek van Uden een schrijfmarathon plaats.

Onder het motto: KOM IN ACTIE TEGEN ONRECHT! schrijven mensen, verspreid over de hele wereld, op deze dag in bibliotheken, buurthuizen, scholen, cafés  en supermarkten, miljoenen brieven en kaarten.

Ze schrijven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om wie ze zijn of vastgezet werden omdat ze voor hun mening uitkwamen. Kom ook in actie tijdens Amnesty’s Schrijfmarathon in de bibliotheek, op zaterdag 10 december van 11.00 -16.00 uur

 

ACTIVITEITEN ST. KRUISHERENKAPEL

Brabantse Kerst

Zanger en verteller Cor Swanenberg geeft zondag 11 december met Henk Verhagen en Annelieke Merx een kerstvoorstelling op z'n Brabants bij de KruisherenKapel Uden.

De voorstelling is een mengeling van liedjes en vertellingen in Brabants dialect.

Aanvang: 13.30 uur, toegang € 10,-.

Kerstconcert koor Karakter

Zaterdag 17 december geeft Koor Karakter een kerstconcert. Vóór de pauze Christmascarols in Dickens-stijl, na de pauze werken van o.a. Carl Jenkins en Ariel Ramirez.

Aanvang: 20.30 uur, toegang € 20,-/15,-.