KAPELPOST DECEMBER 2017

U kunt de kapelpost hier downloaden

U kunt de misintenties hier downloaden

LAAT JE RAKEN!

Hans Waegemakers heeft een prachtige meditatie op advent gemaakt: die kun je hier bekijken

Dat is het thema van de komende Adventstijd tot en met Driekoningen. Je kunt enkel geraakt worden, als je open staat voor wat er om je heen gebeurt. En er gebeurt veel. In ons eigen leven en in de wereld om ons heen. Prachtige, wonderlijke dingen. Pijnlijke, schrijnende gebeurtenissen. Het zijn twee polen van onze dagelijkse werkelijkheid, die beiden onze aandacht vragen, die beiden met liefde beantwoord willen worden.

Zoveel beelden komen aan ons voorbij, van leed en ellende in de wereld, dat de beelden niet meer echt bij ons binnen komen, maar eerder aan ons voorbijgaan. Misschien is dat ook wel nodig, om er als mens niet aan ten onder te gaan. Echter, alleen maar oog willen hebben voor het positieve kan er toe bijdragen dat we voor ons zelf een schijnwereld scheppen. Een Facebook-wereld waar alles perfect lijkt te zijn.

Ons laten raken betekent met nieuwe ogen willen kijken. Vragen stellen uit verwondering en uit verbijstering. Nieuwsgierig zijn vanuit werkelijke betrokkenheid. Op weg naar Kerstmis bereiden we ons voor, om open te kunnen staan voor al wat is,

om geraakt te worden,

om zachtheid toe te laten

en weer opnieuw te kunnen kijken,

met de ogen van een kind.

U bent van harte welkom!

KERSTVIERINGEN 2017

Een kort overzicht van alle kerstvieringen in de Kruisherenkapel:

24 december:

17.00

KINDERKERSTVIERING:

Speciaal voor kleine kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s. Het kerstverhaal wordt in eenvoudige bewoordingen verteld en natuurlijk worden kerstliedjes gezongen. De viering duurt ongeveer 3 kwartier.

19.30

Eucharistieviering met Mistral o.l.v. Femke Wesly. Thema van de viering: Als je dit Kind volgt, wat dan...?. Rein Vaanhold osc en José Kodden gaan voor.

25 december:

10.00

Eucharistieviering met Ter Lindekoor o.l.v. Paula van den Berg, Bart Stultiens, orgel: Nederlandse kerstliedjes en de Sontagsmesse van Güttler.

Voorgangers: Bert van de Ven osc en Erick Mickers

26 december: Géén viering

KINDERKERSTVIERING

 

Kinderviering

Net als de afgelopen jaren zal er ook dit jaar weer een Kinderviering zijn op kerstavond. Het kerstverhaal zal verteld worden, met mooie tekeningen die op schermen zullen worden getoond.   Ook zullen er gebeden en gedichtjes zijn en gaan we kerstliedjes zingen, die begeleid zullen worden door het gitaaronderwijs Uden/Boekel. De viering is op zondag 24 december. We beginnen om 17.00 uur en het zal ongeveer 45 minuten duren.

We hopen dat we, samen met een heleboel kinderen van alle leeftijden, er weer een sfeervolle viering van weten te maken. Natuurlijk zijn ook vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden van harte welkom. Tot dan.

Werkgroep kindervieringen

WEEKVIERING

Tot 1 januari zullen er geen eucharistievieringen op dinsdag en donderdag zijn. Voorganger Frans Dortmans o.s.c. heeft bij een ongelukkige val zijn elleboog gebroken en is daarom gehandicapt. Eind december wordt bekeken hoe de situatie dan is. Via de mededelingen in de kapel (en op het prikbord) hoort u hoe het verder gaat ná 1 januari.

ADVENTSACTIE

De opbrengst van de Adventsactie is dit jaar bestemd voor twee plekken in Congo: Kinshasa en Mulo. In Kinshasa worden priesterstudenten opgeleid tot Kruisheer. Zij maken daarbij veel gebruik van computers, die vanuit België geschonken zijn.

Deze studenten worden ook opgeleid om les te gaan geven aan de middelbare school in Mulo, aan de andere kant van Congo. Ook daar zij maken gebruik van de computers, die ook in hun toekomst niet meer weg te denken zijn.

Maar.... in Congo is de stroomvoorziening niet zoals in Nederland. Het ene moment is de spanning te laag en valt de computer uit; het andere moment is de spanning te hoog en branden de computers door. Als de stroom helemaal wegvalt (en dat gebeurt regelmatig) is er een gammele generator beschikbaar om de stroom op te wekken.

Er zijn nu apparaten nodig om de stroom te stabiliseren en daarmee een veilig gebruik van computers te waarborgen. Hiervoor wordt gecollecteerd in de Advent, en wel op 10 en 17 december, en na afloop van de Kerstvieringen. Deze collecte is van harte bij u aanbevolen.

U mag uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. NL73ABNA 0625 4828 91 t.n.v. St. Missieprocure o.v.v. Uden helpt Congo. De Missieprocuur van de Kruisheren is overigens een ANBI-instelling: u kunt uw gift dus van de belasting aftrekken.

AUTONOMIE IN VERBONDENHEID

Een ontmoetingsdag voor kleine geloofsgemeenschappen

Achttien november sprak bisschop Gerard de Korte op een bijeenkomst voor kleine onafhankelijke geloofsgemeenschappen. Bij Ekklesia Tilburg waren wij van de Kapelgemeenschap Ter Linde met vijven te gast. Het thema van de ontmoetingsdag was: ‘Autonomie in Verbondenheid’. In zijn toespraak gaf de bisschop aan dat de Rooms Katholieke kerk voor een drietal uitdagingen staat:

-          Van een relatief gesloten gemeenschap dient de kerk vrijmoediger te gaan getuigen. Het Christelijk geloof is een relatie met Jezus als de levende.

-          De kerk moet de volksvroomheid koesteren en verdiepen. Monseigneur de Korte gaf als voorbeeld de Maria-vroomheid onder andere in de Sint Jan in Den Bosch.

-          En de kerk moet werken naar missionaire geloofsgemeenschappen. Mensen moeten worden gemobiliseerd en gemotiveerd tot het winnen van nieuwe mensen voor Christus. Dat is een verantwoordelijkheid van de gedoopte Christen.

De bisschop is regelmatig in gesprek met kleine onafhankelijke geloofsgemeen-schappen en hij sprak waardering uit voor wat die te bieden hebben. Wel betreurt de monseigneur het dat de liturgie, het vieren bij de kleine geloofsgemeenschap nog zo vaak op de Rooms Katholieke eredienst lijkt (‘misje spelen’). De RK kerk en de kleine geloofsgemeenschappen kunnen elkaar prima vinden op het gebied van diaconie en Christelijke spiritualiteit. Bij liturgie ligt dit gevoeliger.

Monseigneur de Korte beantwoordde elke (kritische) vraag op een open en eerlijke wijze, uiteraard vanuit zijn visie op gelovig Christen en kerk zijn.

 

Naast de bisschop spraken ook de theologen Janneke Stegeman en René Grotenhuis over ‘ruimte en grenzen van de autonomie’. Inspirerende en bemoedigende lezingen, waarin vooral de ruimte van de autonomie de meeste aandacht kreeg. Mij sprak vooral aan dat Janneke en zeker ook René een veelvormigheid van vieren propageren. Kleine geloofsgemeenschappen hebben die ‘vrijheid’ in tegenstelling tot de RK kerk die zich aan de voorgeschreven liturgie met gewijde voorganger moet houden. In tussendoor-gesprekjes met mensen van andere kleine geloofsgemeenschappen voelde ik de verbondenheid, zeker wanneer we spraken over prachtige, inspirerende en creatieve manieren van vieren. Op dat gebied, maar ook op het gebied van spiritualiteit en diaconie inspireren we elkaar en dat blijven we doen. Volgend jaar zullen we elkaar ontmoeten, in de Boskapel in Nijmegen.

Henk Trimbac

BEELDJES  Onze Lieve Vrouw ter Linde

Er zijn weer beeldjes van Onze Lieve Vrouw ter Linde te koop. Achter in de kapel liggen foldertjes met alle informatie. Deze informatie kunt u ook op de website vinden.

KAPELPOST

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 7 januari.

Kopij kan tot UITERLIJK 1 januari worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com.