KAPELPOST MEI 2017

U kunt de kapelpost hier downloaden

IU kunt de misintenties van 21 t/m 28 mei hier downloaden.

THEMAVIERING 6 MEI: VRIJHEID KOST GEBOORTEPIJN

In de thematische viering van woord en communie op zondag 6 mei denken we samen na over vrijheid, onze eigen rol daarin en de inspiratie die we daarbij kunnen krijgen vanuit ons geloof. Het Paulus kwartet ondersteunt ons daarbij met toepasselijke  liederen.

DAUWTRAPPEN.

Op Hemelvaartsdag 25 mei a.s. organiseert de werkgroep meditatie en bezinning  een dauwtrap-wandeling  in het mooie buitengebied van Uden. De natuurlijke omgeving is dan nog gevuld met de rust van de vroege morgen. Lopend in stilte zijn we, met pauze, ongeveer anderhalf uur onderweg.

Een mooi  begin van de dag. Voor de één leidt het wandelen tot verstilling of bezinning, de ander geeft het energie door op deze manier met de natuur verbonden te zijn. U zult het merken:  de natuur doet haar werk!

Verzamelen: vanaf 7.00 uur (=dauwtraptijd!) bij de Kruisherenkapel.

Vertrek: 7.15 uur.

Terugkomst: rond 9.30 uur. Na een kop koffie/thee kunt u aansluitend deelnemen aan de viering van 10.00 uur.

Vervoer: deelnemers verdelen zich over de aanwezige auto’s.

Terrein: we lopen over gemarkeerde wandelpaden maar stevige wandelschoenen zijn noodzakelijk.

Het weer: de wandeling gaat altijd door.

Kosten:  hier zijn geen kosten aan verbonden.

Inschrijving: voor 22 mei  via  info@kapelgemeenschap.nl  of bij het secretariaat van Kapelgemeenschap ter Linde: Rooijsestraat 27, 5401 AT Uden. Telefoon: 06-40966338.

Prima als u op het laatste moment besluit mee te lopen, maar regelt u dan wel zelf uw vervoer.

U bent van harte welkom !

De werkgroep meditatie en bezinning

GEEF DE MOED NIET OP!

Tussen Pasen en Pinksteren waren de apostelen uit het lood geslagen. Hun leider, Jezus, was niet meer. En hoe nu verder... ?? Mensen kunnen in soortgelijke situaties terecht komen na grote tegenslagen. In de viering van zondag 21 mei probeert de tekstgroep van Mistral een stukje bemoediging te vinden in mooie teksten en liederen. U bent welkom!

BREKEN EN DELEN - communieviering 2017

Geef de kinderen een wereld,

waar geen haat en oorlog heersen,

waar de liefde zal regeren,

waar geloof is in elkaar.

Geef de kinderen een wereld,

waar zij samen kunnen spelen,

hun geloof vrij kunnen delen.

Maken wij die dromen waar?

De werkgroep van “Breken en Delen” is al een paar keer bij elkaar geweest om er dit jaar voor de kinderen weer een fijne communieviering van te maken. Er hebben zich 15 kinderen opgegeven. Dit is het maximale want we willen de viering intiem houden. Op 12 mei is onze eerste voorbereidende bijeenkomst met deze kinderen. De ouders zijn daarbij welkom (het is niet verplicht, wel fijn).

Op zondag 28 mei stellen de kinderen zich voor in de zondagdienst van 10.00 uur. De viering van “Breken & Delen” is op zondag 18 juni om 10.00 uur.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Jeanne van der Leest: jmmvdleest@hotmail.com

OPBRENGST VASTENACTIE

Dit jaar gaat de opbrengst naar de Kruisherenschool in Lusuli (Congo). Aan de oproep is is genereus gehoor gegeven. De opbrengst van de inzamelingen was maar liefst € 2.320,62, incl. de bedragen die rechtstreeks naar de Missieprocure zijn overgemaakt. Een prachtig bedrag waarmee je in Congo heel veel kunt doen. We zullen ongetwijfeld nog horen of het dak van de school gedicht kan worden! De aanzet is er. Heel veel dank!

LITURGIE BIJEENKOMST

Op zaterdag 22 april was er een bijeenkomst gewijd aan de liturgie. Iedereen mocht daar aan deelnemen en 25 mensen gaven acte-de-presence. Verschillende onderwerpen kwamen ter sprake: natuurlijk de koren, het breken en delen, en ook werd de Goede Week geëvalueerd.

Een uitgebreid verslag hiervan ligt achter in de kapel en kunt u meenemen. Ook kunt u het hier downloaden.

TRAP-IN – DOET U MEE?

Natuurlijk! Al 43 jaar klimt heel Uden op 2de Pinksterdag (5 juni) op de pedalen om de Derde Wereld te steunen. En diegenen die niet mee kunnen fietsen, trappen hun rondje mee door te sponsoren. O.a. in de Kruisherenkapel kunt u hiervoor sponsorkaarten kopen á € 4,-. U mag er gerust meerdere nemen!

Dit jaar zijn er 15 projecten die gesteund worden. De meeste missionarissen zijn overleden, maar de leken-missionarissen hebben hun rol overgenomen. Kortom, het doel blijft hetzelfde en het geld komt direct ten goede aan kleinschalige projecten. De Trap-In kent geen strijkstok, waar geld aan blijft hangen en klinkt daarom als muziek in je oren. Doe mee!

CONCERTEN

Op zaterdag 6 mei is er om 20.00 uur een concert van Mannenkoor de Karawanken én het Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor. De toegang is gratis!

Dit gaat een bijzonder concert worden!

De Udense Zanggroep Kadanz bestaat 25 jaar en gaat dit vieren met een concert op zondag 21 mei om 14.00 uur. Toegang is € 7,50.

KAPELPOST

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 4 juni. Kopij kan tot UITERLIJK 27 mei worden aangeleverd via email:

kruisherenkapel@gmail.com.