KAPELPOST AUGUSTUS/SEPTEMBER 2017

U kunt deze  Kapelpost hier downloaden

SMELT HET IJS IN JE HART

 “Smelt het ijs in je hart” is het antwoord van Angaangaq,  de sjamaan uit Groenland, op de vraag hoe de ecologische crisis ten gevolge van het smelten van de ijskap in zijn geboorteland aangepakt kan worden. “Zolang we niet leren hoe je het ijs in je hart kunt laten smelten, zal de wereld niet veranderen” zegt hij.

Paus Franciscus, die in  zijn  encycliek “Laudato Si” (2015) aandacht vraagt voor  de natuur en het milieu,  heeft de Wereldgebedsdag voor de Zorg van de Schepping (op 1 september) uitgeroepen.

In de Woord- en Gebedsviering van zondag 3 september willen wij daar op aansluiten en ons bezinnen op de vraag hoe wij in onze tijd zo verantwoord mogelijk  kunnen  omgaan met de schepping die ons is toevertrouwd. Hoe maken wij de juiste keuzes door in harmonie te leven met de natuur, wetend dat dit consequenties heeft voor onze levensstijl.

Het Pauluskwartet  zorgt voor de muzikale ondersteuning. U bent van harte welkom!

KRUISHEER HERMAN HUBERS OVERLEDEN

Op 7 augustus overleed kruisheer Herman (Manus) Hubers na een langzaam afnemende gezondheid. Al vijf jaar werd hij verzorgd in Zorgcentrum St.Jan op de afdeling Aalstgraaf. Hij werd 86 jaar.

 

Herman werd in Elsendorp geboren. Na de lagere school ging hij studeren aan het College van het H.Kruis in Uden. In 1953 trad hij in Bij de Orde van het Heilig Kruis (Kruisheren). Na verschillende studies werd hij in 1959 door Mgr. W.Bekkers priester gewijd.

In 1961 werd hij benoemd voor de kruisherenmissie in Brazilië. Daar kreeg hij zijn Portugese naam Haroldo en hij werkte tot 1977 in de parochie in Juiz de Fora.

Hij kreeg een nieuwe benoeming voor Belo Horizonte. Ook daar werd hij vlug gekend en gewaardeerd als een hartelijke pater die met belangstelling en interesse op mensen toestapte. Hij bekleedde daar diverse functies, zoals novicemeester raadslid van de provinciaal en vice-provinciaal.

In 1980 kwam hij terecht in Campo Belo waar hij jarenlang een zeer geziene pastoor was. Hij werd door zijn parochianen gewaardeerd en bemind als een goede herder met een groot hart voor mensen.

Er kwamen spanningen door reorganisatie van de Braziliaanse provincie en zijn gezondheid ging achteruit. Daarom nam hij in 2012 het besluit om terug te keren naar Nederland. Zowel in de kruisherengemeenschap als bij zijn familie werd dit besluit toegejuicht. Hij werd veel bezocht door zowel zijn familie als zijn medebroeders. En hij genoot daarvan.

Op zaterdag 12 augustus was de afscheidsviering in de Kruisherenkapel, waarna hij werd begraven op het Kruisherengedeelte van de Algemene Begraafplaats aan de Bronkhorstsingel.

Moge hij rusten in de vrede van de verrezen Heer.

 

GESPREKSGROEP GelovenNu

Op woensdag 6 september van 14.00 tot 16.00 uur starten we in de Kruisherenkamer van Huize St Jan in Uden weer met de gespreksgroep GelovenNu. Aan de hand van bijbelverhalen verdiepen we ons in ons christelijk geloof en de betekenis daarvan voor ons eigen leven nu.

De groep bestaat al een aantal jaren, maar er is weer plaats voor enkele nieuwe leden. We houden acht bijeenkomsten per jaar, telkens op de eerste woensdagmiddag van de maand.

De gesprekken vinden plaats aan de hand van een mooie en kleurrijke brochure van de Stichting Adveniat in Baarn. Aanmelding bij Peter van den Hurk via pvdhurk.1@home.nl of 0412-6122727

 PAX VREDESWEEK

16 t/m 24 September

 

Na enkele jaren deelname aan de Wereldvredesmanifestatie op 31 december, sluiten we ons nu aan bij de landelijke PAX Vredesweek met als thema dit jaar: de kracht van de verbeelding.

PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt Pax aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

Wij gaan het volgende rond dit thema, met o.a. hulp van PAX, in Uden in onze kapel organiseren in die vredesweek:

VREDE zal het thema zijn in onze vieringen op zondag 17 en 24 september.

Uitgebreidere en actuele mededelingen rond onze activiteiten in deze Vredesweek zijn vanaf 1 september te vinden op onze website: www.kapelgemeenschap.nl en op het mededelingenbord achter in de kapel èn in de plaatselijke kranten.

De werkgroep meditatie en bezinning.

VREDESZONDAG met MISTRAL

Hoewel het landelijke thema De kracht van verbeelding is, heeft Mistral toch voor een meer nabij thema gekozen: Vrede: samen mogelijk maken. Reden is dat de tekstgroep contact heeft gezocht met kinderen van een groep 7 van een basisschool. Er zijn hen een viertal vragen voorgelegd rondom het vredesthema. Verrassende antwoorden waren het gevolg.

Op 17 september in de viering om 10.00 uur komen deze naar voren. Natuurlijk zingt Mistral o.l.v. Femke Wesly passende liederen. U bent van harte welkom!

BEELDJES van O.L.Vrouw Ter Linde

Regelmatig bereikte ons de vraag: zijn er nog beeldjes van O.L.Vrouw Ter Linde? Voor deze mensen is er goed nieuws. Er zijn nieuwe beeldjes in de maak. In de tweede helft van september kunt u daarover méér informatie verwachten en zullen de eerste beeldjes ook ter bezichtiging beschikbaar zijn. U kunt dan ook een beeldje bestellen. Nog even geduld, dus...

KAPELPOST                                  (LET OP!)

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 1 oktober. Kopij kan tot UITERLIJK 24 september worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com.