KAPELPOST OKTOBER 2017

U kunt de kapelpost hier downloaden

U kunt de misintenties hier downloaden

HOOGFEEST ONZE LIEVE VROUW TER LINDE

Op zondag 22 oktober vieren we om 10.00 uur het Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Ter Linde -Behoudenis der Kranken-. Het Ter Linde koor zingt o.l.v. Leo Quaijtaal. En omdat de oktobermaand ook aan Maria is toegewijd, wordt voorafgaand aan de weekvieringen (op dinsdag en donderdag) om 8.10 uur in onze Kapel van O.L.Vrouw Ter Linde het rozenhoedje gebeden aan de hand van een rozenkrans. 

De rozenkrans is een ketting die bestaat uit 50 kleine en 5 grote kralen. Katholieken gebruiken de rozenkrans als bidsnoer. De gelovige laat tijdens het bidden het snoer door de handen glijden, en bij elke kraal wordt een gebed gezegd. Hierbij worden het leven en het lijden van Christus herdacht.

Een rozenhoedje is eigenlijk de verkorte vorm van het rozenkransgebed.

Gebedswijze van een rozenhoedje:

1. Kruisteken, geloofsbelijdenis

2. Onze Vader

3. Drie Weesgegroetjes

4. Eer aan de Vader

5. Vijf groepen van tien (‘tientjes’) met elk een Onze Vader, tien Weesgegroetjes en een Eer aan de Vader

Bij het rozenkransgebed worden de 5 groepen van tientjes driemaal herhaald, in totaal dus 15 Onze Vaders en 150 Weesgegroetjes.

 

HERFSTWANDELING

Zondag 5 november a.s.organiseert de werkgroep meditatie en bezinning een herfstwandeling in het mooie buitengebied van Uden.

De natuurlijke en zeker mooie herfstachtige omgeving is dan nog gevuld met de rust van de vroege morgen. Lopend in stilte zijn we ruim een uur onderweg. Een mooi begin van de dag. Voor de één leidt het wandelen tot verstilling of bezinning, de ander geeft het energie om op deze manier met de natuur verbonden te zijn.

U zult het merken: de natuur doet haar werk!

U BENT VAN HARTE WELKOM !

 Verzamelen: vanaf 7.30 uur bij de Kruisherenkapel.

Vertrek: 7.45 uur.

Terugkomst: rond 9.30 uur.

Er staat dan een kop koffie/thee voor u klaar in de tuinkamer van het klooster en naar wens kunt u aansluitend deelnemen aan de viering van 10.00 uur.

Vervoer: deelnemers verdelen zich over de aanwezige auto's.

Terrein: we lopen over gemarkeerde wandelpaden maar stevige wandelschoenen worden aanbevolen.

Het weer: de wandeling gaat altijd door.

Kosten: hier zijn geen kosten aan verbonden.

Inschrijving: voor donderdag 2 november via info@kapelgemeenschap.nl of bij het secretariaat van kapelgemeenschap Ter Linde: Rooijsestraat 27, 5401 AT Uden. Telefoon: 0413-260243. Besluit u op het laatst ook mee te wandelen dan is dat ook prima, wilt u dan wel voor eigen vervoer zorgen?

 De werkgroep meditatie en bezinning.

MEDITATIEVE VIERING VAN WOORD EN GEBED 

De maandelijkse viering van woord en gebed op zondag 5 november 10 uur zal meditatief van aard zijn.

Ruimte en rust om na te denken over waar het in ons leven werkelijk om gaat!

Iedereen is van harte welkom, wie u ook bent.

Na afloop is er koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

 

2 NOVEMBER: ALLERZIELEN

Donderdag 2 november is het Allerzielen.

Op die dag staan we met elkaar stil bij alle dierbare overledenen.

We noemen de namen van hen die in het afgelopen jaar zijn bijgeschreven in het Boek van het Leven, het gedenkboek van onze kapelgemeenschap. Daarbij zullen familieleden een kaarsje ontsteken waarna ook alle anderen uitgenodigd worden een lichtje te ontsteken voor hun dierbare overledenen.

 De viering van Allerzielen begint ‘s avonds om 19.30 uur en wordt verzorgd door de werkgroep Vier ’t Leven met muzikale ondersteuning van “koor Mistral”.

Het thema van deze herdenkingsdienst luidt:

“Alles staat stil, alles gaat door”

Iedereen is van harte welkom!

INFORMATIE-UUR ‘BREKEN EN DELEN 2018’

Ook in 2018 biedt de Kapelgemeenschap Ter Linde een viering van Breken en Delen aan. Tijdens die viering breken, delen en eten kinderen voor de eerste keer het levensbrood van Jezus. Aan de viering, die op zondag 17 juni 2018 in de Kruisherenkapel zal plaatsvinden, gaan een vijftal voorbereidingsmomenten (van anderhalf uur per keer) voor de deelnemende kinderen vooraf.

Op maandag 13 november is er om 19.30 uur een informatie-uur voor ouders van kinderen die wellicht mee willen gaan doen aan voorbereiding en viering. Voor dat informatie-uur dat gehouden wordt in de tuinkamer (ingang via de kapel) hoeft u zich niet tevoren aan te melden; elke belangstellende is welkom. Voor eventuele vragen vooraf kunt u gebruikmaken van ons e-mailadres: info@kapelgemeenschap.nl of bellen met 06 40 96 63 38.

KAPELPOST

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 29 oktober. Kopij kan tot UITERLIJK 23 oktober worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com