KAPELPOST

OKTOBER 2016

De Kapelpost is hier te downloaden

De misintenties voor de peride van 22 oktober t/m 30 oktober is hier te downloaden

BIJEENKOMST INSPIRATIEGROEP OP 8 OKTOBER

In onze Kapelgemeenschap is al een aantal jaren een adviesraad actief. Die geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die in de kapelgemeenschap spelen. We hebben gemerkt dat het heel fijn zou zijn als er meer mensen over mee zouden denken en praten. Daarom hebben we de adviesraad omgevormd tot een inspiratiegroep: een groep waar iedereen die dat wil en die zich aangesproken voelt voor uitgenodigd wordt. En viertal keren zal er zo’n bijeenkomst zijn dit werkjaar. De eerste keer met als onderwerp het bestuur en hoe bestuur je de kapelgemeenschap. De tweede keer is de liturgie onderwerp van gesprek, de derde keer spiritualiteit, en de vierde keer de diaconie.

De eerste keer dus het bestuur en het besturen van de kapelgemeenschap als onderwerp, en dat zal plaatsvinden op zaterdag 8 oktober aanstaande van 10.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur, en vindt plaats in de tuinkamer van de kruisherenkapel, ingang achterom.

U bent van harte welkom!

 

LEZING OVER DE OVEREENKOMSTEN TUSSEN ISLAM EN CHRISTENDOM

 

De spreker, Feroz Moeniralam, schrijft hierover: “In de tijd van tegenpolen, polarisatie en toenemend onbegrip tussen mensen vraag je je soms af of er nog hoop is om het tij van haat te keren. Ik wil de lezing benutten om “bruggen te bouwen” en de overeenkomsten te benadrukken tussen de twee grootste religies, te weten het Christendom en de Islam.

Echt te werken aan begrip en inzicht in wat we gemeenschappelijk hebben. Over de verschillen wil ik ook wel spreken, maar niet deze avond!

Een aantal onderwerpen dat ik zal toelichten:

Er is maximaal een half uur voor het stellen van vragen; alleen vragen die betrekking hebben op het onderwerp: “Overeenkomsten tussen Islam en Christendom”.

Datum:             maandag 10 oktober 2016

Tijd:                 19.30

Plaats:             Tuinkamer van de

                        Kruisherenkapel.

Toegang:        € 7,50

 

Over de spreker:

Mijn naam is Feroz Moeniralam, 49 jaar.

Mijn roots liggen in Suriname, ik ben Moslim en woon in Uden.

Ik heb gestudeerd in Zuid Afrika en me gespecialiseerd in “Vergelijkende Religies” (Jodendom, Christendom, Islam en Hindoeïsme.

Werkgroep “Meditatie en bezinning”

 

TRIDUÜM en HOOGFEEST van

 

ONZE LIEVE VROUW TER LINDE  -  2016

Donderdag 20 oktober; 

lezing over vluchtelingenwerk.

       Aanvang 19.30u.

Deze avond staat in het teken van de barmhartige Maria. Iedereen vind bij Maria bescherming en troost.

In deze roerige tijden waarin vele mensen huis en haard verlaten, op zoek naar geborgenheid, willen wij ons richten op vluchtelingen. Ooit heeft ook Maria alles achter moeten laten op zoek naar een veilig bestaan. Zij weet als geen ander hoe moeilijk dat is.

De lezing van deze avond wordt verzorgd door iemand die lang bij vluchtelingenwerk gewerkt heeft en een vluchteling uit Syrië. 

Misschien wordt onze horizon verbreed door te luisteren naar deze lezing, kunnen we er over praten met elkaar en kan Maria ons een bron van inspiratie zijn.

Tijdens en na de lezing is er ruimte voor vragen. Als afsluiting van deze avond wordt er koffie en thee geschonken en kan men napraten.

Vrijdag 21 oktober;

viering van woord, gebed en samenzang

Aanvang 19.30u.

Zoals gebruikelijk is er in deze week ook tijd voor bezinning en samenzang.

Er zijn mooie teksten, ruimte om samen te bidden en we zingen samen Marialiederen.

Na de viering is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken.

 

Zaterdag 22 oktober;

viering met ziekenzegening.

Aanvang 17.30u.

Deze viering wordt ondersteunt door het intervalkoor Pius X.

Tijdens deze viering staan we stil bij het ziek zijn. Er is gelegenheid om de ziekenzegening te ontvangen en hopelijk gaat u gesterkt weer huiswaarts na een kopje koffie of thee.

Zondag 23 oktober;

Hoogfeest van Maria, wat gevierd wordt met een heilige mis.

Aanvang 10.00u

Deze zondagsviering staat in het teken van Maria. Het is een heilige mis waaraan de groep woord en gebed hun medewerking heeft gegeven. Het Ter Lindekoor zal zingen tijdens deze viering. Ook is na de viering weer volop gelegenheid tot napraten onder het genot van koffie of thee.

 

UITNODIGING

 

José Kodden verheugt zich erop en voelt zich dankbaar om haar zilveren pastorale jubileum

samen met ons te kunnen vieren op zondag 16 oktober.

 

Om 10.00 uur beginnen we, zoals we in onze kapel gewend zijn op 

iedere derde zondag in de maand, met een viering waarbij koor Mistral zal zingen.

José zal voorgaan en een overweging houden over de ontmoeting van Jezus met een vrouw

bij de bron (Johannes-evangelie hoofdstuk 4).

Om 14.00 uur wordt het feest in onze kapel voortgezet met een inspirerend middagprogramma.

Hans Boerkamp zal een ongekend actuele lezing verzorgen over  het Marcus evangelie. 

Van harte welkom ook ’s middags voor mooie momenten van bezinning, verstilling, verdieping.  Samen zullen we “pareltjes” op het spoor komen.  

Na de lezing is er een pauze en daarna veel ruimte voor ontmoeting…

 Voor José is onze aanwezigheid haar grootste geschenk.

Voor wie haar toch iets wil geven, dan heeft José het liefst

een gift aan het Solidariteitsfonds om haar ideaal met het 3e oor 

te steunen: NL 72 ABNA 05 55 68 88 87 tnv J. Kodden

Meer informatie over  José Kodden en haar ideaal  met het 3e oor  kunt u vinden op haar website: www.het3eoor.nl.

Mocht u zondag 16 oktober niet kunnen komen, en José een kaartje willen sturen, dan is dit haar adres: Broedershof 40 A ,   5462 EE Veghel. Of via e-mail:  info@het3eoor.nl.

Bijeenkomst Spiritualiteit en kunst: Fotografie van Dorris Duurland met als thema LOSLATEN.

 Op 31 oktober organiseert de werkgroep spiritualiteit en kunst van Kapelgemeenschap Ter Linde weer een bijeenkomst, ditmaal met het thema Loslaten, met als vervoersmiddel de fotografie van Dorris Duurland. Dorris exposeert regelmatig haar werk, genaamd ‘Stil Verdriet’; portretten en foto-essays over ongewenste kinderloosheid.

Als je ongewenst kinderloos bent, ziet de buitenwereld daar niets van. Het zijn gewone mensen, net als ieder ander. In sociale contacten stuiten ongewenst kinderloze koppels vaak op veel onbegrip. Het verdriet wordt simpelweg onderschat. Mensen begrijpen niet hoe gevoelig dit onderwerp ligt, negeren het of komen ongevraagd met allerlei opmerkingen of adviezen aanzetten. Daarom praten ongewenst kinderloze stellen vaak niet over hun intense verdriet. Ze dragen het in eenzaamheid en stilte. Het LOSLATEN zoals bij het verlies van familie en vrienden kan gebeuren, gaat bij hen nog veel moeilijker. Hoe kun je iets loslaten wat je nooit gehad hebt, maar o zo naar verlangd heb? Dorris wil met haar fotografie het taboe dat op kinderloosheid lijkt te rusten aandacht geven. Zij wil proberen door haar foto’s de oplettende kijker even stil laten staan bij het stille verdriet: een pas op de plaats kan al voor meer aandacht en begrip zorgen. De expositie wordt mogelijk uitgebreid met foto’s uit de serie ‘Mist’; van partners die te maken hebben met een man of vrouw die al jong dementeert. Ook hierbij is loslaten een must. De persoon is niet meer wie hij/zij was.

Om de deelnemers aan deze bijeenkomst de foto’s intens te laten beleven worden ze begeleidt in het maken van ‘elfjes’: elf woorden lange gedichtjes.

De bijeenkomst is op maandag 31 oktober van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur in de Kruisherenkapel. kosten bedragn € 5,= en wordt u van harte aanbevolen!!

 

Werkgroep spiritualiteit en kunst. 

OPBRENGST COLLECTE

Tijdens de jubileumviering van Kruisheren Jan en Bert van de Ven op 28 augustus werd gecollecteerd voor de Kapelgemeenschap. Deze collecte en de schenkingen hebben  maar liefst € 1.372,66  opgebracht!

De beide jubilarissen zijn daar heel blij mee en danken u heel hartelijk!

 De volgende KAPELPOST  verschijnt zaterdag 5 november. Kopij kan tot uiterlijk 29 oktober worden aangeleverd via email:

kruisherenkapel@gmail.com.