KAPELPOST FEBRUARI 2019

 

De bestuursnotitie over de ontwikkeling van de Kapelgemeenschap:  de notitie van het bestuur: ‘De Volgende Stap’. 

Deze Kapelpost is hier te downloaden.

VIERING VAN BREKEN en DELEN óók in 2019

 

Voor kinderen die voor de eerste keer het leven willen vieren met het breken en delen van brood en het drinken en delen van het sap van de druiven binnen de Kapelgemeenschap Ter Linde, zijn ook in 2019 welkom in de Kruisherenkapel.

Over de voorbereiding van de kinderen op die bijzondere viering en over de viering zelf willen we ouders/verzorgers die hun kind(eren) daaraan wellicht willen laten deelnemen, informeren tijdens een informatie-uur op maandag 18 februari aanstaande om 19.30 uur in de Tuinkamer bij de Kruisherenkapel (ingang via de kapel).

Wanneer u het informatie-uur wilt bijwonen dan vragen wij u ons dat even te laten weten via het telefoonnummer van de Kapelgemeenschap Ter Linde: 06 40 96 63 38 of met een e-mail naar info@kapelgemeenschap.nl

U bent van harte welkom op 18 februari.

Een hartelijke groet,

Team Breken en Delen.

JESUS CHRIST SUPERSTAR

Vanuit de werkgroep “Verbinden” is er de vraag ontstaan of er belangstelling is om samen met mensen van de Kapelgemeenschap een busreis te maken naar de musical Jesus Christ Superstar op zaterdag 13 april aanstaande in AFAS te Amsterdam. We verzamelen om 11.30 uur bij de Kruisherenkapel.

Exacte prijzen zijn nog niet bekend, we verwachten dat de prijs per persoon tussen 85 en  90 euro zal zijn . De prijs zal afhankelijk zijn van het aantal deelnemers. Daarom wil de werkgroep weten of wij op voldoende belangstelling kunnen rekenen. Wij kunnen mogelijk zelf zo’n reis organiseren of aansluiten bij een bestaande musicalreis. De geïnteresseerden zitten dan bij elkaar in een vak, en hebben een goed zicht op het toneel. Het is de laatste keer, dat Ted Neeley (76) deze rol in Nederland speelt. Hij speelde de rol van Jezus ook in de filmversie van 1973. Vorig jaar heeft hij deze rol ook gespeeld en vanwege het grote succes komt hij hiervoor uit Amerika. Genoeg redenen om deze musical eens te gaan bekijken.Graag horen we middels het algemeen telefoonnummer van de Kapelgemeenschap (06 40 966 338) of hier belangstelling voor is. We willen dat uiterlijk 10 februari weten. De werkgroep kan daarna alles in gang gaan zetten, voor de organisatie van deze reis. De mensen die interesse toonde, zullen op de hoogte gehouden worden over het verdere verloop.”

UITSLUITEN?   WAT ’N ZONDE!

In onze samenleving worden heel gemakkelijk mensen buitengesloten. Niet alleen groepen mensen, die misschien ver van ons bed staan, maar ook mensen in onze directe omgeving. Zonder erg sluiten we misschien zelf wel mensen buiten. Het is goed om daarbij stil te staan.

De Mistralviering op 17 februari staat in dit teken. U bent van harte welkom!

MEDEDELINGEN

Trouwe kerkgangers zal het opgevallen zijn, dat de mededelingen aan het eind van de zondagse vieringen zijn ingekort: de weekse vieringen en de stiltebijeenkomsten worden niet meer vermeld. Deze vieringen vinden nog steeds plaats, maar alleen de afwijkingen zullen genoemd gaan worden. In de agenda van de KapelPost en op de website kunt u deze vieringen altijd terug vinden.

Getracht wordt om de mededelingen beknopt te houden, waardoor u minder hoeft te onthouden. Bijna altijd kunt u uitgebreidere informatie terugvinden in de KapelPost en op de website.

Heeft u een belangrijke, korte mededeling: stuur deze dan vóór vrijdag 18.00 uur (voorafgaand aan de zondag) naar kruisherenkapel@gmail.com.

STILTE BIJEENKOMST in de kapel.

Al bijna 10 jaar is er iedere donderdagavond een stiltebijeenkomst achter in de kapel van 18.45 tot 19.30 uur. Voelt u zich vrij om te komen wanneer het u past, aanmelden is niet nodig.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep meditatie en bezinning. 5 leden verzorgen afwisselend deze bijeenkomsten: Heddy Bodewes, Annemie Langius, Jacintha Bharos, Erick Mickers en Ineke Schlatmann.

Doel van de meditatie is om onze gedachtengang te doorbreken, door de opkomende gedachten als wolken voorbij te laten gaan, en zo de geest tot rust en ontspanning te laten komen.

Onze meditatie is ook christelijk omdat het centrum ervan het menselijk bewustzijn van Jezus, in ons diepste zijn, is. Dit noemen we onze innerlijke leiding.

De opzet van de stiltebijeenkomsten is steeds hetzelfde:

Wij heten u van harte welkom! 

ADVENTSACTIE

De Adventsactie had aanvankelijk € 1.995 opgebracht, maar er is ook geld gestort op de bankrekening, t.w. € 300. Hierdoor is het totaalbedrag € 2.295,-.

Een geweldig bedrag waarvoor het Asmatvolk en de Indonesische Kruisheren uitermate dankbaar zijn!

GOED SPREKEN

Het Latijnse woord voor 'zegenen' is 'benedicere'. Letterlijk vertaald betekent dat 'goed spreken'. 

We hebben allemaal wel de ervaring hoe goed het voelt als iemand onze zorgen en vreugden deelt. Zo iemand is een 'zegen'.

'Goed spreken' is het thema van de viering van woord & gebed op zondag 3 maart om 10.00 uur in de Kruisherenkapel.

U bent van harte welkom. 

ASWOENSDAG

Op woensdag 6 maart is er aan het begin van de vastenperiode een Aswoensdagviering:

“Tijd voor verandering”

De Aswoensdag viering is het begin van een tijd van bezinning op weg naar Pasen. Een moment van inkeer. Uit vuur, water, wind en aarde ontstaat een nieuwe wereld met kleurrijke mensen. We vragen ons af:  “Wie ben ik” ?

Vooraankondiging: ISLAM-LEZING

Op dinsdag 12 maart zal Feroz Moeniralam ( al eerder in de Tuinkamer opgetreden!) een lezing geven over de ontwikkelingen in de Islam en de overeenkomsten met het Christendom.

Plaats:Tuinkamer Kruisherenkapel

Tijd:19.30 tot 21.30

Kosten: €10.-

DAK DICHT, KAPEL OPEN!

 

Sinds enkele weken staat de kapel in de steigers. Reden is, dat de dakbedekking dringend aan vervanging toe is.

Aan de noordkant zaten bitumentegels (een soort teertegels). Maar deze zijn versleten en worden vervangen door leisteen. Een koud klusje in dit winterse weer.

Aan de zuidkant worden de leistenen gecontroleerd en zonodig vervangen. Als deze klus over enkele weken geklaard is, kan het dak er weer 100 jaar tegen!

Ondanks de werkzaamheden blijft de kapel gewoon open en hebben de vieringen geen last van de werkzaamheden.

KAPELPOST

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 3 maart 2019. Kopij kan tot UITERLIJK 24 februari worden aangeleverd