KAPELPOST JUNI 2019

 

De bestuursnotitie over de ontwikkeling van de Kapelgemeenschap:  de notitie van het bestuur: ‘De Volgende Stap’. 

Deze Kapelpost is hier te downloaden.

AGENDA

Dag

Datum

Tijd

Wat

Bijzonderheden

Waar

zo

26-mei-19

10.00

Eucharistieviering

Intervalkoor PiusX

Kruisherenkapel

ma

27-mei-19

19.30

Kindfulness

 

Tuinkamer

di

28-mei-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

30-mei-19

7.15

HEMELVAARTDAG: Dauwtrappen

 

Kruisherenkapel

do

30-mei-19

10.00

Eucharistieviering

Ter Lindekoor – Tevens herinnering aan de in Congo vermoorde kruisheren (1965)

Kruisherenkapel

do

30-mei-19

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

zo

2-jun-19

10.00

Thematische viering van Woord&Gebed

Paulus Kwintet

Kruisherenkapel

ma

3-jun-19

19.30

Kindfulness

 

Tuinkamer

di

4-jun-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

6-jun-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

6-jun-19

8.30

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

 

 

 

PINKSTEREN

 

 

zo

9-jun-19

10.00

Eucharistieviering

Ter Lindekoor

Kruisherenkapel

ma

10-jun-19

 

Geen viering

Trap-In

 

di

11-jun-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

13-jun-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

   

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

za

15-jun-19

15.00

Bijeenkomst rond thema ‘Vluchteling’

met Yasmin Verschure

Kruisherenkapel

zo

16-jun-19

10.00

Viering van Breken&Delen

Mistral

Kruisherenkapel

di

18-jun-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

20-jun-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

   

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

zo

23-jun-19

10.00

Eucharistieviering

Intervalkoor PiusX

Kruisherenkapel

di

25-jun-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

do

27-jun-19

8.30

Eucharistieviering

 

Kruisherenkapel

   

19.00

Meditatiebijeenkomst

 

Kruisherenkapel

zo

30-jun-19

10.00

Samenviering

Oecumenische viering

Kruisherenkapel

                                                                                 Wijzigingen voorbehouden

BONDGENOTEN

Op maandag 20 mei hadden wij (een vertegenwoordiger van het bestuur en het inspiratieteam) een heel fijn, open en positief gesprek met Pastoor John van de Laar van de Petrus parochie.

Fijn, vanwege het in de waarde laten van de gesprekspartners, open vanwege de openhartige manier waarop verteld werd hoe het geloof beleefd wordt en positief vanwege de openingen die er bleken te zijn.

Op een aantal punten was er grote overeenstemming: wij zijn bondgenoten, geen concurrenten, het is niet belangrijk wáár mensen onderdak vinden, áls ze maar onderdak vinden. Wij hebben uit het gesprek meegenomen dat er mogelijkheden tot samenwerking zijn. Geen dogmatisme, maar dienstbaarheid. Waar nodig kunnen we elkaar ondersteunen.

Pastoor van de Laar heeft in het gesprek aangeboden om, als wij dat zouden willen, in de Kruisherenkapel voor te gaan in een viering, en waar wij kunnen bijspringen zullen we dat ook zeker doen, en hoe mooi zou het zijn als de verschillende geloofsgemeenschappen bijzondere aan de geloofsgemeenschap gelieerde feestdagen samen zouden vieren. Het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Ter Linde in oktober een gezamenlijke feestdag!

 

Oecumene is ook een paar keer naar voren gekomen, telkens in de zin van mogelijkheden zoeken en ervoor open staan. Pastoor van de Laar vertelde dat hij in Helmond een nauwe samenwerking had met de protestantse gemeenschap daar: de vieringen stonden in elkaars mededelingenblad.

We hebben gemerkt dat iedereen welkom is bij de Petrusparochie zoals ook  in onze Kapelgemeenschap; een gelukzalige conclusie.

Johan v.d. Leest.

ERVAREN

Deze viering van Woord en Gebed op zondag 2 juni om 10.00 uur, heeft als titel gekregen: ‘Ervaren’.

We beluisteren de woorden van vooraanstaande mensen over de zin van het leven, en hoe wij daarmee in ‘het religieuze’ kunnen staan in onze huidige tijd.

De evangelietekst van deze zondag gaat over het laatste gebed van Jezus aan zijn Vader, juist voordat hij wordt gearresteerd. Een zeer diepgaand gebed. Wat wordt bedoeld?

Hoe verhouden deze beiden zich tot elkaar? Wat kan dat betekenen voor ons in onze eigen ervaringen in ons dagelijks bestaan?

We proberen het zo dicht mogelijk bij u te brengen, opdat het een mooie ‘ervaring’ voor u mag zijn!

 

VIERING VAN BREKEN&DELEN

AAN TAFEL

 

Vijf stoere jongens zijn op 16 juni ’s morgens om 10.00 uur voor de eerste keer tafelgenoten in onze zondagviering in de Kruisherenkapel. Samen met hun ouders, broertjes, zusjes en andere familieleden gaan ze Jezus’ brood breken en delen en het sap van de druiven drinken en delen.

En… ze weten wat ze doen, waarvoor ze kiezen, want in de voorbereidingsbijeen-komsten hebben we daarover samen gesproken.

Het koor Mistral, onder leiding van Niels van Dalsum omlijst de feestelijke viering met mooie, passende liederen en Jeanne van der Leest gaat samen met Henk Trimbach voor. Leni van Hoeij begeleidt de vijf kinderen (én is de oma van een van hen).

Om het nog feestelijker te maken, nodigen we u en jou, jullie allemaal uit! De kapel mag uit zijn voegen barsten!

 

ALLES IS LIEFDE…

Samenzijn met Yasmin Verschure rond thema Vluchteling

 

Lieve Jij,

Ooit gehoord van Yasmin Verschure? Na een aantal jaren in Afrika geweest te zijn ging ze met haar partner Giri drie jaar geleden naar Griekenland: naar de Vluchteling die ze haar Medemens noemt. Ze liet zich raken tot in het diepst van hun ziel. Het bleef dan ook niet bij die ene keer…

 

Op verzoek schreef ze hun verhalen en meer in een aangrijpend boek: ‘Volk van mijn VOLK’.

Op zaterdag 15 juni van 15.00 – 17.00 uur komt ze bij ons in de Kapel. Je bent van harte welkom. Vergeet vooral niet een vriend of een vriendin mee te nemen. Het wordt een inspirerende middag, dat weten we zeker…

 

‘Alles begint en eindigt met LIEFDE voor ons-ZELF. Hoewel er in wezen geen ‘ander’ bestaat, heeft de kwetsbare mens altijd mijn ziel geraakt. Maar de vluchteling heeft me meer dan wie dan ook gespiegeld dat LIEFDE geeft zonder te willen ontvangen.

Als je in gelijkwaardigheid durft te ZIJN te midden van jouw medemens, zonder iets te moeten DOEN, zonder het proces van de ander over te willen nemen, zijn je zegeningen ontelbaar en oogst je datgene waar ieder mens, wetend of onwetend, naar op zoek is: grenzeloze vrijheid, authenticiteit en pure rijkdom…’

Meer weten kijk op :

 https://www.yasminverschure.nl/blog/activiteiten/

Aanmelden is niet nodig. Bijdrage € 10,-. En om hun werk te ondersteunen kun je haar boek kopen.

Warme groet,

Werkgroep Verbinden: Heddy, Ineke en Jeanne

 

GOD GEEFT KLEUR AAN DE WERELD

 

Dat is het thema van de oecumenische viering op zondag 30 juni om 10.00 uur. Samen met de Protestantse Gemeente Uden-Veghel en KansPlus, het belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, willen we met elkaar bidden, zingen, luisteren en kijken naar het verhaal van Noach.

Het  verhaal over de kwetsbaarheid van de aarde, over de mensheid die hardleers blijft en nog steeds de weg van de vrede niet gevonden heeft. Maar ook een verhaal over hoop, over de veelkleurigheid van het leven, over de zorg voor mens en dier.

De regenboog is voor ons een blijvende herinnering, die zich zo nu en dan laat zien, dat God houdt van die veelkleurigheid

en zorg wil dragen voor al wat kwetsbaar is. 

U bent van harte welkom, om samen met mensen met een verstandelijk beperking, het leven te vieren.

Na de viering is er van 11.00 - ca. 11.45 uur een gezellig samenzijn met koffie en wat lekkers.

 

INLOOP-KOFFIE-UURTJE

Contactgroep “Verbinden’ gaat op maandag, 5 augustus, starten met een maandelijks terugkerende openstelling van de Tuinkamer van 10.30 u. tot 11.30u. De bedoeling is om binnenkomende mensen te ontvangen met een kopje koffie of thee en om samen vrijblijvend wat te pratenover iets wat bij de aanwezigen opkomt. Een gedachte, een opwelling, een zorg of wat ook krijgt soms een heel andere vorm door er samen met anderen over te kunnen praten. Binnenlopen is een totaal vrijblijvende keus, die we van harte waarderen. We zijn van plan om U elke eerste maandag van de maand hiertoe gelegenheid te geven.

De tuinkamer kunt U bereiken door de deur aan de achterkant van de Kapel, die vanaf 10.15 u. open is.

We hopen U vanaf maandag, 5 augustus, een uurtje te mogen ontvangen!

Hartelijk welkom ! 

De leden van de Contact-groep “VERBINDEN”

TRAP-IN  2de PINKSTERDAG 10 juni 2019

 

Tweede Pinksterdag (10 juni) wordt de Trap-In voor de 45ste keer georganiseerd. En wéér gaat de hele opbrengst naar de projecten. Geen cent blijft aan de strijkstok hangen. Eén van die projecten is het project van kruisheer Rein Vaanhold: het slaan van een nieuwe, diepere waterput bij het Kruisherenklooster Mont Sainte Hélène bij Butembo (Congo). Ten gevolge van de klimaatverandering en de extreme droogte is de oude put bijna drooggevallen. Van deze put maakt de hele wijk gebruik. Hij leverde vroeger 5,5 kub water per dag. Nu nog maar heel weinig. Goed drinkwater is één van de eerste levensbehoeftes. Trap-In wil daarin steunen. Een extra reden om mee te fietsen, want eigenlijk zijn alle projecten de moeite waard. Trap-In heeft ook een bijzondere naam opgebouwd: waar kun je zo schitterend en gezellig fietsen voor een goed doel?

Kunt u niet meefietsen? Geen nood: u kunt na elke zondagsviering een deelnemerskaart kopen voor minimaal € 5. Zo “fietst u niet, maar u trapt wel mee”! Ook op andere adressen zijn de kaarten te koop: bijv. bij Eigen Herd. Méér info op www.trap-in.nl.

 

OPBRENGST VASTENACTIE - Update

Van de Missieprokuur van de Kruisheren kregen we bericht dat de opbrengst van de vastenactie voor het vredesproject van de kruisheren in Musienene (Congo) uiteindelijk totaal € 1.610,- heeft opgebracht! Een prachtig resultaat. Heel veel dank!

 

JUBILEUMJAAR MISTRAL GEOPEND MET FEESTELIJKE VIERING

 

Zondag 19 mei werd het jubileumjaar ingezet met een feestelijke eucharistieviering in de Kruisherenkapel. De viering werd voorgegaan door rector Rein Vaanhold osc en emeritus pastoor Inno Ponsioen. Beide heren droegen Mistral in de loop der jaren een warm hart toe en hebben ook met name de wisselende leden van de tekstgroep begeleid.

Tijdens de viering werd de Missa Mistral gepresenteerd, die speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd was door dirigent Niels van Dalsum. Uit de vele, positieve reacties kon worden opgemaakt, dat deze missa goed in het gehoor ligt en gemakkelijk mee te zingen is. Terecht maakte Rein Vaanhold Niels dan ook een groot compliment!

Rein memoreerde de voorbereiding van de vieringen door de tekstgroep: “Boeiende gesprekken over wat ons raakt in de teksten van de komende viering. Er wordt gestoeid met die teksten, met de vraag in het achterhoofd: wat willen we overbrengen, waar gaat het over? Wat roept het bij onszelf op?”

Na afloop van de viering werd geanimeerd nagepraat door vele bezoekers en koorleden onder het genot van een kopje koffie en een heerlijke traktatie, die door Jumbo De Laak beschikbaar was gesteld. Tegen half een toog het koor naar de overkant (Jambon), waar hen een glaasje champagne en een heerlijke brunch wachtte. Ook de partners waren hierbij uitgenodigd.

In de viering werd de collecte bestemd voor Mistral. In de komende weken zal er een bestemming voor worden gezocht.

Zondagmiddag 6 oktober organiseert Mistral een jubileumconcert. Zo langzamerhand heeft het programma vorm gekregen en inmiddels is duidelijk dat het heel bijzonder gaat worden! Noteert u alvast de datum in uw agenda! Op www.mistraluden.nl kunt alle ontwikkelingen in verleden, heden en toekomst volgen!

 

DE LINDEBOOM

 

Op ’t plein der lieve vrouwen

daar staat een Lindeboom

al eeuwen stond hij eerder

omringd met pelgrims vroom

 

Nu staat er dan een nieuwe

te wachten op uw bee

en onze Vrouw Ter Linde

ziet naar u daar benee

 Muziek: Franz Schubert uit die Winterreise

(Am Brunnen)

Tekst: Jan Hilhorst

 

KAPELPOST

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 30 juni 2019.

LET OP: Deze volgende KapelPost is voor de periode van 30 juni t/m 18 augustus!

Kopij kan tot UITERLIJK 24 juni worden aangeleverd via email: info@kapelgemeenschap.nl