KAPELPOST JANUARI 2017

U kunt de kapelpost hier downloaden

U kunt hier de misintenties downloaden van 15  t/m 22 januari 2017

 

WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI

Zoals reeds aangekondigd gaat per 1 januari 2017 e.e.a. veranderen. In het kort komt het hier op neer:

De zaterdagavondvieringen om 17.30 uur komen te vervallen. Op weekdagen vervallen de vieringen op maandag, woensdags en vrijdag. Op dinsdag en donderdag is er wél een viering om 8.30 uur.

De vieringen op zondag blijven ongewijzigd: eerste en derde (en evt. vijfde) zondag woord- en communievieringen, tweede en vierde zondag eucharistievieringen.

MISINTENTIES

Zoals bekend is de brievenbus achter in de kapel al enkele keren opengebroken. Reden waarom het niet verantwoord is om daar uw misintenties in te deponeren. Misintenties opgeven kan op twee manieren:

De stipendia (€ 10,- per viering) kunt in de envelop doen, of bij de viering aan een van de kosters overhandigen. Overmaken mag ook naar bankrekening NL89 RABO 0373.403.445 t.n.v. Stg. Kapelgemeenschap o.v.v. misintentie + datum.

 ZOUT DER AARDE

 

Het zal je maar gezegd worden: “jullie zijn het zout van de aarde, jullie zijn het licht van de wereld”. Woorden van Jezus van Nazareth in  de Bergrede. Hij zegt niet: je moet het worden, nee: jullie zijn het!  Laat het maar zien! Laat maar zien dat er pit in je zit en dat je echt licht bent in de soms zo duistere wereld van onze dagen. Juist daarin is Jezus van Nazareth ons voorgegaan – we vierden het met kerstmis, dat in deze mens Jezus het Licht is doorgebroken.. Door een lichtend baken en smaakmaker te zijn  lever je als christen  een werkelijke bijdrage  aan de wereld zoals die in Gods ogen dient te zijn: een wereld  waarin iedere mens tot haar of zijn recht komt. Dat willen wij vieren op zondag 5 februari in  de viering van woord en gebed om 10.00 uur. Medewerking wordt verleend door het Pauluskwartet.

Werkgroep viering Woord en Gebed.

NIEUW!!! BEZOEKGROEP DIACONIE

Niet alleen op zondag willen we handen en voeten geven aan ons geloof maar iedere dag.

Regelmatig in de kapel vieringen bijwonen geeft een band. Er is duidelijk sprake van een geloofsgemeenschap. De band wordt nog versterkt door de ontmoetingen na de zondagse vieringen. Het is een gemis, wanneer dat door ziekte voor iemand wegvalt.

We willen als bezoekgroep speciale zorg geven aan onze zieke medegelovigen.

In de voetsporen van de Kruisheren willen wij de gastvrijheid zoals we die kennen van hen, blijven uitdragen door gesprekken met open hart en een luisterend oor. Niet alleen voor de zieke medegelovige, maar voor iedereen die in een moeilijke situatie terecht is gekomen, of die graag een keer met iemand wil praten.

De bezoekgroep bestaat uit kapelbezoekers die ervoor gevraagd zijn of die zich ervoor aangemeld hebben.

Er worden aan de bezoekgroep geen professionele eisen gesteld, want het allerbelangrijkste is dat de bezoekers hart hebben voor de medemens. Als bezoekgroep komen we enkele keren per jaar bij elkaar. Zo kunnen we leren van elkaar in onderling respect en openheid.

ACTIE 

Als iemand mogelijk door ziekte al enige tijd gemist wordt in de kapel, wilt U dan de naam doorgeven aan de bezoekgroep of de kosters. Graag de nodige contactgegevens in een gesloten enveloppe. Na contact met de zieke wordt een bezoek geregeld. Mocht U een hulpvraag hebben, of graag willen deelnemen aan deze bezoekgroep, meldt U zich dan bij de bezoekgroep. U kunt ook een mailtje sturen naar info@kapelgemeenschap.nl.

Bezoekgroep Diaconie

Mariet van Delst (0413-266098), Marleen Koning (0413-263721), Jeanne Raymakers (06 2184 2127) en Christien vd Ven (0413-265770)

 NIEUWJAARSBIJEENKOMST

 

Met ingang van 1 januari staat de kapel-gemeenschap ook financieel op eigen benen….. een beetje spannend is dat wel! Op zondag 15  januari aanstaande heffen we met alle vrijwillige en professionele medewerkers van de Kapelgemeenschap Ter Linde na de thematische viering (tekstgroep en koor Mistral) het glas op het onze Kapelgemeenschap in het jaar 2017 en de jaren daarna! Maar ook iedereen die de Kapelgemeenschap een warm hart toedraagt is na de viering van harte welkom! Uiteraard is er ook koffie en thee. 

KAPELPOST

KapelPost is ook te downloaden via de website van de kapelgemeenschap, (zie boven).

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 5 februari. Kopij kan tot uiterlijk 28 januari worden aangeleverd via email:

kruisherenkapel@gmail.com.