KAPELPOST JUNI 2017

U kunt de kapelpost hier downloaden

U kunt de misintenties van 18 t/m 25 juni hier downloaden.

BIJEENKOMST INSPIRATIEGROEP en DIACONIE

Op zaterdag 10 juni om 10.00 uur werdiedereen uitgenodigd om mee te praten over het onderwerp diaconie: hoe kunnen wij door de week ook christen zijn, hoe geven we dat vorm, en wat kan de rol van de kapelgemeenschap daarin zijn? U kunt hier een weergave van de gesprekken zien.

 

DE 57e DAG, EN DAN?

Dit is de titel van de viering van woord & gebed op zondag 11 juni in de Kruisherenkapel.

Wat doen we na Pinksteren dat al een week achter ons ligt?

Op vakantie gaan en dan maar leven en wachten tot het weer Kerstmis wordt?

De Evangeliën eindigen er alle vier mee dat Jezus na zijn verrijzenis nog door de leerlingen herkend wordt en zich vervolgens aan hun ogen onttrekt.

Daarna schrijft Lucas verder in de Handelingen van de Apostelen.

We willen samen proberen met luisteren, zingen, bidden en delen met het “en dan?” bezig te zijn.

Iedereen is van harte welkom!

18 juni

VIERING VAN BREKEN & DELEN

Negen meisjes en jongens braken, deelden en aten vorig jaar voor de eerste keer het levensbrood van Jezus in de Kruisherenkapel, tijdens een indrukwekkende en sfeervolle viering.

Al snel kwamen er ouders bij de voorgangers en bij het bestuur van de Kapelgemeenschap met de vraag of we ook in 2017 kinderen zouden willen gaan voorbereiden op een dergelijke viering. Ons antwoord was bevestigend!

Op zondag 18 juni aanstaande om 10.00 uur staat de viering in het teken van Breken & Delen. Vijftien meisjes en jongens hebben zich voorbereid op deze dag en in het bijzonder op het moment van Breken & Delen. We spraken samen met hen over vriendschap en verbondenheid, over de onvoorwaardelijke liefde van Jezus, over bidden, en over delen. Jeanne van der Leest, Leni van Hoeij, Ine van Grinsven en Henk Trimbach volgden ‘de weg’ met de kinderen naar 18 juni.

Tijdens de viering zingt het koor Mistral samen met de kinderen.

U, jij, komt toch ook. Een volle kapel maakt het alleen maar feestelijker.

Uit de Roerom: in het artikel

‘AAN DE EREDIENST ONTTREKKEN’

Ik ben het heilige in het alledaagse gaan zien;

Het heilige in het gewonde gebaar…..

Het relevant zijn van de kerk hangt meer af

van het heilige vinden in het alledaagse

dan in het verhevene vieren.

Werken aan verzoening, welzijn en zorg

-dat zijn sacramenten;

Aandacht voor mensen die beschadigd zijn-

Is bidden

(Prof. Andries Baart)

TRAP-IN  2017

Fietst u ook mee op 2de Pinksterdag met de Trap-In?  En als u niet meefietst, trapt u dan wel mee? Dat kan door een sponsorkaart te kopen achter in de Kapel. Ze kosten € 4,-, maar méér mag natuurlijk ook! Iedere cent komt ten goede aan projecten in Derde Wereldlanden! Zij kunnen er veel mee doen!

BRIEF uit LUSULI  (CONGO)

Zeer dierbare gelovigen,

Bij deze wil ik mijn dank betuigen aan de getrouwe christenen die bidden in de kapel van de Kruisheren in Uden en die 2320,622 euro hebben bestemd voor onze middelbare school in Lusuli. Deze middelbare school groeit nog steeds  en telt nu 687 waarvan 410  meisjes en 275 jongens.

Deze kostbare bijdrage van uw solidariteitsactie gedurende de vastenperiode en met Pasen 2017 zal ons toestaan een van de cruciale problemen van onze school op te lossen , namelijk  de aankoop van materialen om een klaslokaal uit te rusten en er een dak op te leggen, een werk dat nog niet voltooid was

De leerlingen, hun onderwijzend personeel en hun ouders evenals de Kruisheren van Butembo zijn zeer gelukkig en dankbaar omwille van jullie bekommernis om bij te dragen aan de vorming van jonge Kongolezen in aanvaardbare voorwaarden.

Nogmaals hartelijk dank.

Van harte,

Nzwamba Masomo  Boris, O.S.C.

Directeur van de middelbare school  Lusuli

(De originele brief in ’t Frans is hier te downloaden 

KAPELPOST (LET OP!)

De volgende KAPELPOST  verschijnt zondag 2 juli en is voor zes weken (tot 13 augustus). Kopij kan tot UITERLIJK 5 augustus worden aangeleverd via email: kruisherenkapel@gmail.com.